Home Revize Revize elektroinstalací

Lhůty pravidelných revizí.

Revize elektrických instalací a zařízení podle ČSN 33 1500

Lhůta pro provedení pravidelné revize se stanový v závislosti na umístění elektrického zařízení podle druhu prostředí v prostoru, ve kterém je elektrické zařízení umístěno nebo podle míry zvýšeného rizika ohrožení osob.

V praxi to znamená že každý vlastník nebo správce nemovitosti, kde je nějaká elektrická instalace, by měl provádět pravidelné revizní prohlídky. Například v bytech, rodinných a bytových domech a kancelářích zpravidla po 5 letech, v kulturních zařízeních a prostorách kde se shromažďuje více než 200 osob je to po 2 letech atd.

 

 lhty pravidelnch kontrol a reviz